Publicita projektu

 

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byla zpracována elektronická prezentace na téma dluhy - zde

 • Dne 25.01.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • Dne 26.09.2018 byl v Mosteckých listech - On-line deník města Mostu v rámci komunitního plánování uveřejněn článek o projektu - zde

 • Říjen pro neziskovky 2019 - pozvánka - zde, plakát - zde

 • Dne 20.12.2019 byly v Mosteckých listech - On-line deník města Mostu v rámci komunitního plánování uveřejněny informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE - zde

 • Dne 06.03.2020 byly v Mosteckých listech - On-line deník města Mostu v rámci komunitního plánování uveřejněny informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE - zde
 • Říjen pro neziskovky 2020 - plakát - zde
 • Dne 10.12.2020 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 2. článek o projektu - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).