Publicita projektu

 

  • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

  • Byla vytvořena anotace projektu - zde

  • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

  • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

  • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

  • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

  • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

  • Byla zpracována elektronická prezentace na téma dluhy - zde

  • Dne 25.01.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

  • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).