Projekt DOKÁŽU TO

 

Název projektu: Program podpory ke zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce pro osoby žijící v sociálněvyloučených (deprivovaných) lokalitách města Mostu

Zkrácený název projektu: DOKÁŽU TO

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15) , 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007555

Doba realizace projektu: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2021 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most


Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce osob, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a žijí v deprivovaných lokalitách města Mostu. Individuální formou si min. 175 zástupců cílové skupiny zvýší kompetence pro trh práce, min. 30 zástupců cílové skupiny si zlepší postavení na trhu práce i ve společnosti, min. 40 zástupců cílvoé skupiny si zvýší kompetence v oblasti právní a finanční gramotnosti k udržení se na trhu práce.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl ukončen k 31.01.2021.