Projekt MOSTÍK II.

 

Název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“

Zkrácený název projektu: „MOSTÍK - II."

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo provozování Dětského klubu: Středisko volného času v Mostě, Albrechtická 414, příspěvková organizace, Dětský klub "MOSTÍK" (přízemí)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847

Doba realizace projektu: 01. 07. 2018 – 30. 06. 2021 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

 

Projekt navazuje na projekt s reg. číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061 a řeší péči o děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v Mostě v době mimo školní vyučování v Dětském klubu "MOSTÍK" s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity.
Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních základních škol v době letních prázdnin 2018, 2019 a 2020 prostřednictvím Příměstských táborů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

 

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o. v Mostě.

 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.06.2021.