Projekt MOSTÍK III.

Název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“

Zkrácený název projektu: „MOSTÍK - III."

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Partner projektu: Soukromá základní škola OPTIMA s.r.o., IČ: 046 77 846, se sídlem Vítězslava Nezvala 2467/25, 434 01 Most

Sídlo Soukromé základní škola OPTIMA s.r.o.: Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace se sídlem Albrechtická 414, 434 01 Most

Místo provozování Dětského klubu: Středisko volného času v Mostě, Albrechtická 414, příspěvková organizace, Dětský klub "MOSTÍK" (přízemí)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016264

Doba realizace projektu: 01. 07. 2021 – 31. 12. 2022 (18 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt navazuje na projekt s reg. číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847 a řeší péči o děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v Mostě v době mimo školní vyučování v Dětském klubu "MOSTÍK" s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity.
Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních základních škol v době letních prázdnin 2021 a 2022 prostřednictvím Příměstských táborů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o. v Mostě.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2022.