Projekt "Senioři zpívají"

Od 01.11.2013 do 31.10.2014 realizuje společnost Naděje - M, o.p.s. z Fondu hejtmana Ústeckého kraje 2013 projekt "Senioři zpívají" - číslo dotace 13/SML 1910. Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje. 

Cílem projektu je hudbou, zpěvem a pohybem zlepšovat kvalitu života seniorů, umístěných v sociálních zařízeních v regionu Most. Senioři mají možnost zpívat při harmonice a jakkoliv se rytmicky i pohybově zúčastnit hudební produkce. V rámci hudebních produkcí na jednotlivých sociálních zařízeních jsou senioři vtaženi do samotného programu např. formou určení si své oblíbené písně. Hudební produkce je proložena mluveným slovem a diskuzí učinkujících se seniory. Těchto hudebních produkcí mají možnost účastnit se i rodinní příslušníci seniorů. 

Po dobu trvání projektu se uskuteční celkem 10 hudebních produkcí v sociálních zařízení v regionu Most.

  • 1. hudební produkce se uskutečnila dne 23.12.2013 v prostorách Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13. 

  • 2. hudební produkce se uskutečnila dne 23.12.2013 v prostorách Penzionu pro důchodce, Meziboří, Okružní čp. 117, PSČ 435 13. 

  • 3. hudební produkce se uskutečnila dne 07.02.2014 v prostorách Domovů sociálních služeb, příspěvková organizace Ústeckého kraje, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42 

  • 4. hudební produkce se uskutečnila dne 07.02.2014 v prostorách Naděje - Ústav sociální péče - Domov pro seniory a sociálně zdravotní lůžka, Krušnohorská poliklinika s.r.o., žižkova 151, 436 01 Litvínov.

  • 5. hudební produkce se uskutečnila dne 23.07.2014 v prostorách Penzion pro seniory, Novostavby čp. 123/34, Lom, část Loučná.

  • 6. hudební produkce se uskutečnila dne 26.08.2014 v prostorách Klubu seniorů - Meziboří, Náměstí 8. května 326, 435 13 Meziboří.

  • 7. hudební produkce se uskutečnila dne 28.08.2014 v prostorách Kulturního domu Lom. Osecká 479, 435 11 Lom pro seniory z Penzionu pro seniory Lom, Československé armády 487/16, 435 11 Lom a pro seniory z Klubu seniorů Lom.

  • 8. hudební produkce se uskutečnila dne 04.10.2014 v prostorách Domovů sociálních služeb, příspěvková organizace Ústeckého kraje, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42.

  • 9. hudební produkce se uskutečnila dne 04.10.2014 v prostorách Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizaceMeziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13.

  • 10. hudební produkce se uskutečnila dne 15.10.2014 v prostorách Restaurace Nový výčep, Podkrušnohorská 113/5, 435 11 Lom - hudební produkce pro seniory z Penzionu pro seniory Lom, Československé ardmády 487/16, 435 11 Lom a z Penzionu pro seniory Loučná, Novostavby 123 a 123, 435 11 Lom - Loučná. 

 
Projekt byl úspěšně ukončen k 31.10.2014.
 
„Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje“.