Projekt "Senioři zpívají - II."

 

Od 01.12.2014 do 30.11.2015 realizuje společnost Naděje - M, o.p.s. z Fondu hejtmana Ústeckého kraje 2014 projekt "Senioři zpívají - II." - číslo dotace 14/SML 2732. Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje. 

Projekt volně navazuje na projekt "Senioři zpívají" (číslo dotace: 13/SML 1910), který byl realizován od 01.11.2013 do 31.10.2014. Důvodem opakování projektu je zvýšený zájem o tyto akce, dále spokojenost a nadšení nejen seniorů z jednotlivých sociálních zařízení, ale i jejich provozovatelů. Velmi pozitivně je hodnocena skutečnost, že pro tuto věkovou kategorii zástupci Naděje - M, o.p.s. připravili a zrealizovali hudební produkce, které obohatily kulturní a společenský život našich seniorů, a tak jim zpříjemnili podzim jejich nelehkého života. 

Cílem projektu je hudbou, zpěvem a pohybem zlepšovat kvalitu života seniorů, umístěných v sociálních zařízeních v regionu Most. Senioři mají možnost zpívat při harmonice a jakkoliv se rytmicky i pohybově zúčastnit hudební produkce. V rámci hubebních produkcí na jednotlivých sociálních zařízeních jsou senioři vtaženi do samotného programu např. formou určení si své oblíbené písně. Hudební produkce je proložena mluveným slovem a diskuzí učinkujících se seniory. Těchto hudebních produkcí mají možnost účastnit se i rodinní příslušníci seniorů. 

Po dobu trvání projektu se uskuteční celkem 10 hudebních produkcí v min. 5 sociálních zařízení v regionu Most.

Informační leták o projektu "Senioři zpívají - II." - zde

Články v tisku o projektu "Senioři zpívají - II."

1. článek v tisku - Krajské noviny - zde

2. článek v tisku - Ústecký kraj - zde

3. článek v tisku - 5PLUS2 - zde

 
Hudební produkce:
  • 1. hudební produkce se uskutečnila dne 09.02.2015 v prostorách Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizaceOkružní čp. 104, 435 13 Meziboří. 

  • 2. hudební produkce se uskutečnila dne 09.02.2015 v prostorách Domova s pečovatelskou službou, Okružní 117, 435 13 Meziboří.

  • 3. hudební produkce se uskutečnila dne 12.02.2015 v prostorách Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42.

  • 4. hudební produkce se uskutečnila dne 06.08.2015 v prostorách  Městské správy sociálních služeb v Mostě, Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most.

  • 5. hudební produkce se uskutečnila dne 25.08.2015 v prostorách Klubu seniorů - Meziboří, Náměstí 8. května 326, 435 13 Meziboří.

  • 6. hudební produkce se uskutečnila dne 25.08.2015 v prostorách Naděje - Ústav sociální péče - Domov pro seniory a sociálně zdravotní lůžka, Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov.

  • 7. hudební produkce se uskutečnila dne 29.10.2015 v prostorách Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42.

  • 8. hudební produkce se uskutečnila dne 29.10.2015 v prostorách Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizaceOkružní čp. 104, 435 13 Meziboří.

  • 9. hudební produkce se uskutečnila dne 29.10.2015 v prostorách Domova s pečovatelskou službou, Okružní 117, 435 13 Meziboří.

  • 10. hudební produkce se uskutečnila dne 27.11.2015 v prostorách Penzion pro seniory, Novostavby čp. 123/34, Lom, část Loučná

 
Projekt byl úspěšně ukončen k 30.11.2015. 
 
 
 

 „Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje“.