Projekt "Senioři zpívají - III."

Od 01.12.2015 do 30.11.2016 realizuje společnost Naděje - M, o.p.s. z Fondu hejtmana Ústeckého kraje 2015 projekt "Senioři zpívají - III." - číslo dotace 15/SML 2897. Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje. 

Projekt volně navazuje na projekt "Senioři zpívají" (číslo dotace: 13/SML 1910) a na projekt "Senioři zpívají - II. (číslo dotace 14/SML 2732), které byly realizovány v období od 01.11.2013 do 30.11.10.2015. Důvodem opakování projektu je zvýšený zájem o tyto akce, dále spokojenost a nadšení nejen seniorů z jednotlivých sociálních zařízení, ale i jejich provozovatelů. Velmi pozitivně je hodnocena skutečnost, že pro tuto věkovou kategorii zástupci Naděje - M, o.p.s. připravili a zrealizovali hudební produkce, které obohatily kulturní a společenský život našich seniorů, a tak jim zpříjemnili podzim jejich nelehkého života. 

Cílem projektu je hudbou, zpěvem a pohybem zlepšovat kvalitu života seniorů, umístěných v sociálních zařízeních v regionu Most. Senioři mají možnost zpívat při harmonice a jakkoliv se rytmicky i pohybově zúčastnit hudební produkce. V rámci hubebních produkcí na jednotlivých sociálních zařízeních jsou senioři vtaženi do samotného programu např. formou určení si své oblíbené písně. Hudební produkce je proložena mluveným slovem a diskuzí účinkujících se seniory. Těchto hudebních produkcí mají možnost účastnit se i rodinní příslušníci seniorů. 

Po dobu trvání projektu se uskuteční celkem 10 hudebních produkcí v min. 5 sociálních zařízení v regionu Most.

 

Články v tisku o projektu "Senioři zpívají - III."

1. článek v tisku -  Harmonie třetího věku - 67. vydání (leden - březen 2016) - zde

2. článek v tisku -  Mostecké listy ze dne 22.09.2016 - zde

 

 
Hudební produce:
 
  • 1. hudební produkce se uskutečnila dne 17.02.2016 v prostorách Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42.

  • 2. hudební produkce se uskutečnila dne 18.02.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě, p.o. - Domov pro seniory, ulice Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most.

  • 3. hudební produkce se uskutečnila dne 24.03.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě, p.o. - Domov pro seniory, ulice Barvířská 495, 434 01 Most.

  • 4. hudební produkce se uskutečnila dne 25.03.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě, p.o. - Domov pro seniory, ulice Antonína Dvořáka 2166 , 434 01 Most.

  • 5. hudební produkce se uskutečnila dne 01.07.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě p.o. - Domov pro seniory, ulice Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most.

  • 6. hudební produkce se uskutečnila dne 01.07.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě p.o. - Penzion pro seniory, ulice Komořanská 818, 434 01 Most.

  • 7. hudební produkce se uskutečnila dne 29.09.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě p.o. -  Penzion pro seniory, ulice Albrechtická 1074, 434 01 Most. 

  • 8. hudební produkce se uskutečnila dne 26.10.2016 v prostorách Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvková orgranizace, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42.

  • 9. hudební produkce se uskutečnila dne 27.10.2016 v prostorách Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Javorová 102, 435 13 Meziboří.

  • 10. hudební produkce se uskutečnila dne 28.10.2016 v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě, p.o. - Penzion pro seniory, ulice Ke Koupališti 1180, 434 01 Most. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.11.2016. 

 

 „Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje“.