Vítáme Vás
v Sociální poradně Naděje - M

Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl dne 20. dubna 2015, č.j. 539/SV/2015, o registraci sociální služby Odborné sociální poradenství, jejímž poskytovatelem je společnost Naděje - M, o.p.s.

Identifikátor: 3434327

Forma a kapacita: ambulantní

Okamžitá kapacita ambulantní formy: 2 intervence (30 minut jednání)

 

Sociální poradana je umístěna v prostorách sídla poskytovatele, které nabízejí příjemné prostředí pro individuální i skupinovou práci s klientem/klienty. Budova je umístěna u hlavní komunikace ul. Františka Halase v Mostě (cca 550 m od OC Central pěšky nebo autobusem MHD). Budova se nachází na adrese:

Báňská 287, 43401 Most

  • Prostory poradny jsou zřízeny v 1. patře budovy, vč. čekárny, kuchyňky a sociálního zařízení.
  • Pro skupinové poradenství lze využívat 2 místnosti s potřebným vybavením.
  • Všechny prostory jsou účelně zařízené a vybavené potřebnou didaktickou technikou.
  • Každý klient má možnost využívat PC s připojením k internetu, spotřební materiál, literaturu a tiskoviny.
  • Vstup do prostor poradny je řádně označen.

 

Na dveřích budovy najdete toto označení

Sociální poradna