Sociální služby

  • Dne 17.09.2015 byla mezi Statutárním městem Most a obecně prospěšnou společností Naděje - M, o.p.s. podepsána Smlouva na poskytnutí sociální služby č. 78/13/2015 v rámci veřejné zakázky pod názvem "Poskytování sociálních služeb". 

  • Smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností od 01.10.2015 do 31.01.2018.

  • V rámci plnění veřejné zakázky bude poskytnuta podpora nejméně 300 klientům na základě uzavřené dohody o poskytnutí služby, dále bude zrealizováno minimálně 1 634 kontaktů a uskutečněno 1 634 intervencí.

  • V rámci plnění věřejné zakázky byla podpora poskytnuta celkem 310 klientům na základě uzavřené dohody o poskytnutí služby, bylo zrealizováno celkem 1 703 kontaktů a celkem 1 738 intervencí.

  • Během realizace veřejné zakázky se nevyskytly žádné problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.

  • Plnění veřejné zakázky bylo úspěšně ukončeno dne 31.01.2018.