Ukončené projekty v OPZ

 

Název projektu: Podpora znevýhodněné mládeže k posílení pracovní integrace, dalšího vzdělávání či odborné přípravy prostřednictvím mezinárodní mobility 

Zkrácený název projektu: MEZIMO

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, ČR

Partner projektu: Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH,  se sídlem Straße Usti nad Labem 43-45, 09119 Chemnitz, SRN

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

Doba realizace projektu: 01. 05. 2016 – 30. 04. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most a Litvínov

Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněné mládeže, ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené v regionu Most, které prostřednictvím mezinárodní mobility bude usnadněn přístup na trh práce a do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. Projekt je předkládán jako komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a intenzivní práci s každým jedincem ve všech fázích projektu, které povedou mladé lidi k příležitosti začít znovu a najít smysl života.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 04. 2018.

 

Název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK"

Zkrácený název projektu: MOSTÍK

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061

Doba realizace projektu: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt se zaměřuje na vybudování a provoz Dětského klubu s rozšířenou provozní dobou, na doprovod dětí (kroužky, škola) a na organizaci Přímětských táborů v době letních prázdnin. Dětský klub i Příměstské tábory budou provozovány ve Středisku volného času v Mostě. Dětský klub i Příměstské tábory významně rozšíří současnou nabídku služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v Mostě v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání či se na trh práce aktivně připravují. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, podpoří rovné příležitosti a usnadní rodičům sladit pracovní a rodinný život,

Projekt je realizován bez partnera. 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 06. 2018.

 

 

Název projektu: Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu práce v Ústeckém kraji

Zkrácený název projektu: PRÁCE PRO KAŽDOU

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020

Doba realizace projektu: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt se zaměřuje na zlepšené postavení žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém kraji, v regionu Most v rovném přístupu k zaměstnání a na odstranění překážek, bránících ženám v účasti a setrvání na trhu práce. Projekt je předkládán jako komplexní soubor vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a specifickou péči každé ženě ve všech fázích projektu. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti žen, podpoří rovné příležitosti a usnadní sladit pracovní život s rodinným.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12. 2018.