Vzdělávací programy

Společnost Naděje - M, o.p.s. má v současné době akreditované vzdělávací programy, ve kterých provádí rekvalifkační kurzy:

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

  • Holičské a kadeřnické práce

  • Základy obsluhy osobního počítače

  • Obsluha osobního počítače  

  • Tvorba www stránek

  • Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti)

Úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů získávají Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s celostátní platností.

Společnost Naděje - M, o.p.s. je akreditovaným pracovištěm MPSV i MŠMT. 

Rekvalifikační kurzy pořádáme také pro zaměstnance firem. Náplň a rozsah kurzu je tvořen vždy podle konkrétních požadavků firmy. Realizaci rekvalifikačních kurzů přizpůsobíme časovým možnostem objednatele, provádíme intenzivní i víkendovou výuku.

Aktuální nabídka prováděných rekvalifikačních kurzů - zde