Vzdělávací programy

Společnost Naděje - M, o.p.s. je akreditovaným pracovištěm MPSV i MŠMT. V současné době má platnou akreditaci k vzdělávacímu programu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

  • Akreditace č. j. MPSV-2017/133712-224/1, číslo A2017/0455-PK.
  • Platnost akreditace do 31. 08. 2021.
  • Do kurzu může být zařazen účastník, který má ukončené základní vzdělání, nebo střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, vyšší vzdělání.
  • Úspěšní absolvent kurzu získává Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
  • Pro otevření kurzu je stanoven minimální počet 4 účastníci.
  • V současné době není plánován žádný termín konání kurzu.