Cílová skupina projektu

Cílová skupina projektu

  • Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů.

Jedná se o osoby, u kterých je převážně primárním faktorem sociálního vyloučení jejich vysoká zadluženost, nízké příjmy a nezaměstnanost, tedy odtržení či vyloučení z trhu práce z důvodu nízké nebo žádné kvalifikace se stále se opakujícím neúspěchem získat legální, kvalitní a stabilní zaměstnání. V důsledku zadluženosti, nízkých příjmů a opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti jsou vystaveni sociálnímu a ekonomickému vyloučení, mají ztížený přístup ke zdrojům a k běžným aktivitám většinové společnosti. Zadluženost, nízké příjmy a nezaměstnanost většinou znamenají pro tyto osoby změnu životní strategie, která přináší další oslabení jejich již tak nízkých příjmů, jejichž vylepšení řeší převážně zadlužeností, kterou později nejsou schopni zvládnout a dostávají se do tzv. dluhové spirály či pasti. Zrcadlem těchto skutečností je existence mnoha dalších negativních jevů (dluhy vs. např.: práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví atp.) a nárůst sociálně patologických jevů.