Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit:

KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu

KA 02 - Vybudování a provoz protidluhové poradny v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky"

KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku

KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním

KA 05 - Evaluace projektu.

 

Projekt bude realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov a bude realizován bez partnerství po dobu 36 měsíců.