Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů, které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

Výstup:

  • okamžitá kapacita podpořených služeb jsou 2 osoby, které budou v dané chvíli obsloužené při individuální práci ve vybudované a provozované protidluhové poradně.

  • min. 5 osob, které získají v průběhu realizace celého projektu podporu vyšší než 40 hodin (1 hodina = 60 minut), a to v rámci realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku.

Výsledek: 
  • min. 345 osob, které získají v průběhu realizace celého projektu podporu pod 40 hodin (1 hodina = 60 minut), a to v rámci realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku.