Popis potřebnosti projektu

Projekt řeší problémy zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících v Mostě, v sociálně vyloučených  (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

 

Projekt řeší následující konkrétní problémy cílové skupiny:

  • vysokou míru zadlužení - dluhová past, exekuce, insolvence

  • nízkou míru finanční gramotnosti a nízkou míru gramotnosti v oblasti právních a finančních závazků, nízké právní povědomí

  • nízkou motivaci k hledání zaměstnání především z důvodu časté zadluženosti, která jim brání v legálním vstupu na TP a udržení se na něm

  • nízkou motivaci ke změně nepříznivé životní situace

  • malou sociální mobilitu a obtíže při kontaktu s institucemi

  • nízké kompetence pro řešení osobních životních situací

  • nízký sociální kapitál pro získání PM a ztrátu kontaktů se sociálním okolím

  • nedostatek příležitostí a vazeb pro opuštění SV prostředí

  • ztížený přístup k veřejným službám a ke zdrojům

  • absenci regionálních podpor pro řešení zadluženosti/předluženosti, se kterými jsou spjaty další negativní jevy (dluhy versus např.: práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví atp.).