Popis projektového záměru

Projekt se zaměřuje na řešení zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

 

Cílová skupina projektu

  • Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů.

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů, které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.