Popis realizace projektu

 

1. Monitorovací období od 01. 01. 2018 do 30. 04. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2018 a projekt bude realizován do 31.12.2020.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor a dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 pro realizaci projektu.

 • V lednu a v únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudována protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byla zpracována elektronická prezentace na téma dluhy - zde

 • Dne 25.01.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu, byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 55 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 26 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03..

 • KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku byla zahájena dne 05.02.2018 v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla uzavřena s 26 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 223,5 hodin individuálního poradenství. V tomto monitorovacím obdobíneukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 30.04.2018 je v projektu zařazeno 26 účastníků.

 • KA 05 - Evaluace projektu byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce ledna a února 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy ve 2. monitorovacím období.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 30.04.2018 a do 30.05.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.