Pro zájemce

Komu a s čím můžeme pomoci

Všem osobám z Mostu a blízkého okolí, které:

  • potřebují pomoc s dluhy - existující či hrozící,
  • potřebují pomoc s exekucí/exekucemi - existující či hrozící,
  • mají obavu ze vzniku dluhu či uvalení exekuce,
  • chtějí získat informace o insolvenci a nevědí, jak postupovat,
  • nevědí, komu dluží a kolik, kde a jakým způsobem získat přehled o svých dluzích, a jak dluhy řešit,
  • potřebují pomoc se sepsáním žádosti např. o splátkový kalendář, zrušení či pozastavení exekuce, nebo jiného dokumentu,
  • potřebují pomoc při jednání s úřady, soudy, exekutorem apod.,
  • potřebují vysvětlit, co to je např. přednostní a nepřednostní pohledávka, nezabavitelné minimum apod.
  • poradit, jak předcházet dluhům,
  • potřebují pomoc v jakékoliv tíživé životní situaci - nedostatek finančních prostředků, rodinné vztahy, majetkové poměry, problémy s bydlením apod.
 

Chcete-li něco udělat pro to, abyste se, i když třeba jen částečně, zbavili dluhů a dostali se tak z tíživé životní situace, nečekejte už ani minutu a kontaktujte nás ZDE »»