Cílová skupina projektu

Cílová skupina projektu

 

  • Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky.

 

Jedná se o osoby, u kterých je převážně primárním faktorem sociálního vyloučení nezaměstnanost, tedy odtržení či vyloučení z trhu práce z důvodu nízké nebo žádné kvalifikace se stále se opakujícím neúspěchem získat legální, kvalitní a stabilní zaměstnání s jistotami, nízké příjmy a zadluženost atp. V důsledku těchto i dalších faktorů jsou vystaveni sociálnímu a ekonomickému vyloučení, mají ztížený přístup ke zdrojům a k běžným aktivitám většinové společnosti. Hlavním problémem zůstává naučená pasivita a smíření se stavem nezaměstnanosti a závislosti na dávkách ze státního sociálního systému, zejména pak závislost na dávkách pomoci v hmotné nouži, nízká motivace k hledání legálního zaměstnání převážně z důvodů zadluženosti. Dalším problémem je nízká motivace k dalšímu vzdělávání, nízká úroveň vzdělání,absence kvalifikace a pracovních návyků, málo rozvinuté kompetence ke změně tíživé životní sociální situace, zvýšené ohrožení soc. patolog. jevy, ztráta kontaktů se sociálním okolím a malá informovanost pro sociální komunikaci s lidmi mimo situaci sociálního vyloučení atp.