Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím 7 klíčových aktivit:

KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu

KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory „SUPPORT“ v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě „Stovky“

KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce

KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti

KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce

KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli

KA 07 - Evaluace projektu.