Popis projektového záměru

Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce osob, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a žijí v deprivovaných lokalitách města Mostu.

 

Cílová skupina projektu

  • Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky ve společnosti a na trhu práce a odstranit či alespoň eliminovat bariéry, které jim brání nejen v začleňování do společnosti, ale i v rovnocenném vstupu a udržení se na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální práci s každým jedincem, s cílem plně ho zapojit do sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.