Pro zájemce

Komu a s čím můžeme pomoci

Všem osobám z Mostu a blízkého okolí, které:

  • Jsou nezaměstnané, chtějí pracovat a stále bezúspěšně hledají zaměstnání

  • Jsou zaměstnané a chtějí zaměstnání změnit, mají problémy se zaměstnavatelem a nevědí, jak problém řešit apod.

  • Potřebují pomoc s vypracováním životopisu, motivačního dopisu, výpovědi, vyplněním různých tiskopisů apod.

  • Potřebují odbornou pomoc v jakékoliv tíživé životní situaci, jako je například: nedostatek finančních prostředků, rodinné vztahy, majetkové poměry, problémy s bydlením, nedostatek sebedůvěry, poznání svých silných a slabých stránek, pomoc při volbě zaměstnání, vzdělání, zvýšení kvalifikace apod.

  • Chtějí získat informace či znalosti o vzniku či ukončení pracovního poměru, o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele apod.

  • Chtějí získat informace o mzdových či platových otázkách

  • Chtějí získat informace o systému státní sociální podpory

  • Chtějí získat informace o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání - jak se zaevidovat na úřadu práce, co je k tomu třeba doložit, podmínky přiznání a výše podpory v nezaměstnanosti, povinnosti vůči úřadu práce, důsledky neplnění povinností atd.

  • Chtějí pomoc či radu, jak nakládat se svými finančními prostředky - sestavení osobního (rodinného) rozpočtu, určení priority plateb, příjmy, výdaje, bankovní a nebankovní úvěry/půjčky apod.

 

Chcete-li pro sebe a svou rodinu něco udělat, zlepšit či něčeho dosáhnout a dostat se tak z tíživé životní situace, nečekejte už ani minutu a kontaktujte nás ZDE »»