Publicita projektu

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt DOKÁŽU TO.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupiny ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele - zde

 • Byla zpracována informační brožura pro cílovou skupinu jako metodická pomůcka ke vstupu a udržení se na trhu práce - zde

 • Dne 22.02.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • Dne 26.09.2018 byl v Mosteckých listech - On-line deník města Mostu v rámci komunitního plánování uveřejněn článek o projektu - zde
 • Říjen pro neziskovky 2019 - pozvánka - zde, plakát - zde

 • Dne 20.12.2019 byly v Mosteckých listech - On-line deník města Mostu v rámci komunitního plánování uveřejněny informace o projektu DOKÁŽU TO - zde

 • Dne 06.03.2020 byly v Mosteckých listech - On-line deník města Mostu v rámci komunitního plánování uveřejněny informace o projektu DOKÁŽU TO - zde
 • Dne 11.01.2021 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 2. článek o projektu - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).