DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 2020

Změna programu Příměstského tábora 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Změna programu a informace k realizaci PT - NOVÝ LETÁK ZDE

Vážení rodiče, jak jsme předem avízovali, byli jsme z důvodu zajištění vydaných opatření v souvislosti s pandemií koronvaviru COVID-19 nuceni přizpůsobit plánovaný program jednotlivých turnusů tak, aby byla dodržena veškerá Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Velice se omlouváme, ale věříme, že i přesto se letošní PT vydaří a dětem se bude líbit.

Rodiče prosíme, aby při nástupu dítěte do příslušného turnusu nezapomněli donést:

  1. Vyplněné a podepsané "prohlášení o bezinfekčnosti"
  2. Okopírovanou průkazku zdravotní pojišťovny dítěte
  3. Potvrzení o postavení na trhu práce

 

Všem rodičům děkujeme za jejich součinnost a za pochopení.