Klíčové aktivity

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 3 klíčových aktivit:
KA 01 - Provoz Dětského klubu - primární aktivita A
KA 02 - Organizace Příměstských táborů - doplňková aktivita B
KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - doplňková aktivita C.