Popis realizace projektu

 

1. Monitorovací období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018

Červenec 2018 - prosinec 2018

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.07.2018.

 • Dne 29.06.2018 byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Smlouva číslo 09/2018 o nájmu nebytových prostor po dobu realizace projektu.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II., která bude pravidelně aktualizována

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde

 • Byly zpracovány informační letáky k Příměstským táborům:
  informační leták pro cílovou skupinu - zde
  informační leták na letní prázdniny 2018 - zde

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 52 rodičů, kteří v období od 09.07.2018 do 24.08.2018 využili pro svých 57 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 09.07.2018 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě. V rámci této KA byla účast s ohledem na ukončení PT v roce 2018 ukončena 47 účastníkům projektu, dalších 5 rodičů pokračuje v KA 01, z toho 2 rodiče i v KA 03 .

 • Dne 12.07.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2018/2019 byl dne 03.09.2018 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT).  Pro děti, které jsou řádně přihlášené do Dětského klubu byly dne 17.09.2018 zahájeny v rámci KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu. Těchto doprovodů využilo od 09 do 12/2018 celkem 5 rodičů 5 dětí. Žádný rodič neukončil v tomto monitorovacím období v rámci této KA svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2018 = 31 rodičů 31 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 78 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 31.12.2018 = 31 osob, tj. 78 - 47 = 31.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2018 a do 31.01.2019 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.