Popis realizace projektu

4. Monitorovací období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020

Leden 2020 - Červen 2020

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - i v tomto monitorovacím období byl pro školní rok 2019/2020 provozován v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě Dětský klub s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou, který byl v době provozu doplňován hrami a kreativními pomůckami. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2019, tedy ke konci 3. monitorovacího období = 46 dětí 45 rodičů (1x sourozenci). Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR a rozhodnutí krizového štábu Magistrátu města Mostu ze dne 12.03.2020, došlo od 11.03.2020 do odvolání k uzavření Střediska volného času (SVČ), Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace. Toto nařízení se vztahovalo na veškeré aktivity SVČ Most (zájmové útvary, akce, soutěže apod.) a současně také na veškeré pronájmy. Z tohoto důvodu byl od 11.03.2020 do odvolání uzavřen i Dětský klub MOSTÍK, který sídlí v pronajatých prostorách SVČ. Dne 11.05.2020 bylo Středisko volného času (SVČ) otevřeno pouze v omezeném režimu pro své aktivity. Od 25.05.2020 bylo možné obnovit výuku žáků 1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. (SZŠ) na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Jelikož osobní přítomnost žáků 1. stupně SZŠ nebyla povinná a v rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, nebyla výuka na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin obnovena a do 30.06.2020 pokračovala distanční výuka žáků 1. stupně SZŠ.

  Po dobu přerušení provozu DK s platností od 01. 04. 2020 do odvolání, nejdéle však do 30. 06. 2020, se mohly děti zařazené do DK, po dopoledním on-line vyučování doma zabavit výtvarničením či aktivním pohybem dle zábavných tematických materiálů, které pro ně průběžně v době pandemie koronaviru COVID-19 připravovaly pečující osoby v Dětském klubu.

  Zábavné tematické materiály pro děti ke stažení -  zde

  Ve 4. monitorovacím období došlo u 2 rdičů ke změně v péči o jejich dítě (dvěma rodičům byla ukončena účast v projektu a dva druzí rodiče vstoupili do projektu), dále 1 rodič ukončil účast v projektu na vlastní žádost a k 30.06.2020 ukončilo 5. třídu 6 děti 5 rodičů (1 rodič bude nadále od září 2020 využívat služeb Dětského klubu pro své druhé dítě).

 • Stav v DK k 30.06.2020: 39 dětí 39 rodičů, kteří budou od září 2020 nadále využívat služeb Dětského klubu.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili ve 4. monitorovacím období celkem 4 rodiče 4 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo celkem 149 účastníků projektu, v tomto monitorovacím období 2 účastníci projektu a v minulých monitorovacích obdobích 147 účastníků projektu.

 • Z důvodu bezproblémového naplnění kapacity 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách roku 2020, byly v tomto monitorovacím období vytvořeny 4 druhy informačních a komunikačních materiálů - propagačních tiskovin (informační letáky), které slouží nejen k motivaci cílové skupiny umístit své dítě/děti do 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách rok 2020, ale i pro širokou veřejnost - letáky ke stažení    zde

 •   V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 došlo ke změně programu PT 2020 - leták ke stažení zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 4. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2020 a do 31.07.2020 bude MPSV předložena 4. Zpráva o realizaci.

 

3. Monitorovací období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

Červenec 2019 - Prosinec 2019

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě přihlášek a uzavřené projektové dokumentace zařazeno a podpořeno 72 rodičů, kteří v období od 08.07.2019 do 23.08.2019 využili pro svých 85 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 08.07.2019 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě.

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2019/2020 byl dne 02.09.2019 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu pro děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2019, tedy ke konci 2. monitorovacího období = 33 rodičů 33 dětí. Ve 3. monitorovacím období přihlásilo na základě přihlášek a uzavřené projektové dokumentace do Dětského klubu 46 rodičů 46 dětí a 1 účastník ukončil svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2019, tedy ke konci 3. monitorovacího období = 45 rodičů 46 dětí.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - ve školním roce 2019/2020 byly dne 16.09.2019 zahájeny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do Dětského klubu na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili od 09 do 12/2019 celkem 3 rodiče pro 3 děti.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo celkem 147 účastníků projektu, v tomto monitorovacím období 64 účastníků projektu a v minulých monitorovacích obdobích 83 účastníků projektu. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2019 a do 31.01.2020 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

 

2. Monitorovací období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019

Leden 2019 - Červen 2019

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - i v tomto monitorovacím období byl pro školní rok 2018/2019 provozován v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno v 1. monitorovacím období 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT 2018) a v tomto monitorovacím období dalších 5 rodičů 5 dětí. V tomto monitorovacím období ukončili 3 rodiče 3 dětí svou účast v projektu, z důvodu ukončení 5. třídy základní školy jejich dětí. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2019 = 33 rodičů 33 dětí, kteří budou od září 2019 využívat nadále služeb Dětského klubu.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využilo od 01 do 06/2019 celkem 5 rodičů 5 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 36 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 30.06.2019 = 33 osob.

 • Z důvodu bezproblémového naplnění kapacity 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách roku 2019, byly v tomto monitorovacím období vytvořeny 4 druhy informačních a komunikačních materiálů - propagačních tiskovin (informační letáky) v počtu 2 000 kusů, které slouží nejen k motivaci cílové skupiny umístit své dítě/děti do 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách rok 2019, ale i pro širokou veřejnost.

 • Informační letáky k 1. a 4. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační letáky k 2. a 5. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační letáky k 3. a 6. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační leták k 6 turnusům Příměstských táborů - zde

 • V březnu 2019 byl na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz) - záložka Informační servis - část Časopisy - část Veřejná správa uveřejněn v časopise Veřejná správa článek o projektu MOSTÍK II. s názvem "Projekt Mostík pomáhá dětem i rodičům" - číslo 18 - Dobrá praxe - zde.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2019 a do 31.07.2019 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

1. Monitorovací období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018

Červenec 2018 - Prosinec 2018

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.07.2018.

 • Dne 29.06.2018 byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Smlouva číslo 09/2018 o nájmu nebytových prostor po dobu realizace projektu.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II., která bude pravidelně aktualizována

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde

 • Byly zpracovány informační letáky k Příměstským táborům:
  informační leták pro cílovou skupinu - zde
  informační leták na letní prázdniny 2018 - zde

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 52 rodičů, kteří v období od 09.07.2018 do 24.08.2018 využili pro svých 57 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 09.07.2018 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě. V rámci této KA byla účast s ohledem na ukončení PT v roce 2018 ukončena 47 účastníkům projektu, dalších 5 rodičů pokračuje v KA 01, z toho 2 rodiče i v KA 03 .

 • Dne 12.07.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2018/2019 byl dne 03.09.2018 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT).  Pro děti, které jsou řádně přihlášené do Dětského klubu byly dne 17.09.2018 zahájeny v rámci KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu. Těchto doprovodů využilo od 09 do 12/2018 celkem 5 rodičů 5 dětí. Žádný rodič neukončil v tomto monitorovacím období v rámci této KA svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2018 = 31 rodičů 31 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 78 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 31.12.2018 = 31 osob, tj. 78 - 47 = 31.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2018 a do 31.01.2019 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.