Popis realizace projektu

3. Monitorovací období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

Červenec 2019 - Prosinec 2019

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě přihlášek a uzavřené projektové dokumentace zařazeno a podpořeno 72 rodičů, kteří v období od 08.07.2019 do 23.08.2019 využili pro svých 85 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 08.07.2019 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě.

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2019/2020 byl dne 02.09.2019 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu pro děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2019, tedy ke konci 2. monitorovacího období = 33 rodičů 33 dětí. Ve 3. monitorovacím období přihlásilo na základě přihlášek a uzavřené projektové dokumentace do Dětského klubu 46 rodičů 46 dětí a 1 účastník ukončil svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2019, tedy ke konci 3. monitorovacího období = 45 rodičů 46 dětí.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - ve školním roce 2019/2020 byly dne 16.09.2019 zahájeny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do Dětského klubu na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili od 09 do 12/2019 celkem 3 rodiče pro 3 děti.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo celkem 147 účastníků projektu, v tomto monitorovacím období 64 účastníků projektu a v minulých monitorovacích obdobích 83 účastníků projektu. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2019 a do 31.01.2020 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

 

2. Monitorovací období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019

Leden 2019 - Červen 2019

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - i v tomto monitorovacím období byl pro školní rok 2018/2019 provozován v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno v 1. monitorovacím období 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT 2018) a v tomto monitorovacím období dalších 5 rodičů 5 dětí. V tomto monitorovacím období ukončili 3 rodiče 3 dětí svou účast v projektu, z důvodu ukončení 5. třídy základní školy jejich dětí. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2019 = 33 rodičů 33 dětí, kteří budou od září 2019 využívat nadále služeb Dětského klubu.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využilo od 01 do 06/2019 celkem 5 rodičů 5 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 36 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 30.06.2019 = 33 osob.

 • Z důvodu bezproblémového naplnění kapacity 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách roku 2019, byly v tomto monitorovacím období vytvořeny 4 druhy informačních a komunikačních materiálů - propagačních tiskovin (informační letáky) v počtu 2 000 kusů, které slouží nejen k motivaci cílové skupiny umístit své dítě/děti do 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách rok 2019, ale i pro širokou veřejnost.

 • Informační letáky k 1. a 4. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační letáky k 2. a 5. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační letáky k 3. a 6. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační leták k 6 turnusům Příměstských táborů - zde

 • V březnu 2019 byl na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz) - záložka Informační servis - část Časopisy - část Veřejná správa uveřejněn v časopise Veřejná správa článek o projektu MOSTÍK II. s názvem "Projekt Mostík pomáhá dětem i rodičům" - číslo 18 - Dobrá praxe - zde.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2019 a do 31.07.2019 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

1. Monitorovací období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018

Červenec 2018 - Prosinec 2018

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.07.2018.

 • Dne 29.06.2018 byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Smlouva číslo 09/2018 o nájmu nebytových prostor po dobu realizace projektu.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II., která bude pravidelně aktualizována

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde

 • Byly zpracovány informační letáky k Příměstským táborům:
  informační leták pro cílovou skupinu - zde
  informační leták na letní prázdniny 2018 - zde

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 52 rodičů, kteří v období od 09.07.2018 do 24.08.2018 využili pro svých 57 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 09.07.2018 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě. V rámci této KA byla účast s ohledem na ukončení PT v roce 2018 ukončena 47 účastníkům projektu, dalších 5 rodičů pokračuje v KA 01, z toho 2 rodiče i v KA 03 .

 • Dne 12.07.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2018/2019 byl dne 03.09.2018 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT).  Pro děti, které jsou řádně přihlášené do Dětského klubu byly dne 17.09.2018 zahájeny v rámci KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu. Těchto doprovodů využilo od 09 do 12/2018 celkem 5 rodičů 5 dětí. Žádný rodič neukončil v tomto monitorovacím období v rámci této KA svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2018 = 31 rodičů 31 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 78 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 31.12.2018 = 31 osob, tj. 78 - 47 = 31.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2018 a do 31.01.2019 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.