Příměstské tábory 2020


Vážení rodiče

  • Navštěvuje Vaše dítě/děti 1. stupeň základní školy v Mostě a přemýšlíte jak zajistit adekvátní péči o Vaše dítě/děti od brzkého rána do pozdního odpoledne v době letních prázdnin v roce 2020 (červenec a srpen)?

  • Trápí Vás, že vzhledem k pracovním povinnostem a nízkému počtu dnů dovolené v porovnání se dny školního volna, nemáte možnost trávit čas dovolené společně s celou rodinou?

  • Je obtížné sladit vaše pracovní povinnosti s rodinným životem?

  • Máte zájem, abychom vám v době vaší pracovní vytíženosti zajistili kvalitní péči a hlídání vašich dětí s bohatým sportovním a zábavným programem?

 

Máme pro vás řešení

  • Obecně prospěšná společnost Naděje – M, o.p.s. připravuje pro Vaše dítě/děti, které navštěvují 1. stupeň základní školy v Mostě (i po ukončení 5. ročníku základní školy) včetně přípravných tříd, v období letních prázdnin (červenec a srpen 2020) šest týdenních turnusů Příměstských táborů „MOSTÍK - II.“.

  • Příměstské tábory „MOSTÍK - II.“ mohou využít rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou zaměstnané, nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ) a nezaměstnaní rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou vedené v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání. 

  • Umístěním Vašeho dítěte/dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK - II.“ Vám ušetříme dny dovolené ve dnech letních prázdnin 2020 a společně a v klidu můžete trávit dny dovolené s celou rodinou dohromady.


Informační leták s termíny k Příměstským táborům na letní prázdniny 2020 (červenec a srpen) - zde

 

!!! Informační letáky s tématickými programy včetně přihlášek do jednotlivých turnusů budou ke stažení k dispozici v lednu 2020 !!!