Publicita projektu

 

Publicita projektu:

 • Povinný plakát o projektu v počtu 10 kusů - zde

 • Byla zpracována anotace projektu - zde

 • Informace o projektu budou umístěny na www.esfcr.cz

 • Byly zpracovány informační a komunikační materiály - propagační tiskoviny k Příměstským táborům pro cílovou skupinu v počtu 1 500 kusů - zde

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II., která bude pravidelně aktualizována. 

 • Dne 12.07.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informační leták k Příměstským táborům na letní prázdniny 2018 (červenec a srpen) - zde

 • Informační leták k Příměstským táborům na letní prázdniny 2019 (červenec a srpen)
  Leták1, Leták2 (s tematickým programem všech 6 turnusů)

 • Informační leták k 1. a 4. turnusu Příměstských táborů 2019 - zde

 • Informační leták k 2. a 5. turnusu Příměstských táborů 2019 - zde

 • Informační leták k 3. a 6. turnusu Příměstských táborů 2019 - zde

 • Informační leták k 6 turnusům Příměstských táborů 2019 - zde

 • V březnu 2019 byl na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz) - záložka Informační servis - část Časopisy - část Veřejná správa uveřejněn v časopise Veřejná správa článek o projektu MOSTÍK II. s názvem "Projekt Mostík pomáhá dětem i rodičům" - číslo 18 - Dobrá praxe - zde

 • Informační leták s termíny k Příměstským táborům na letní prázdniny 2020 (červenec a srpen) - zde

 • Informační leták k 1. a 4. turnusu Příměstských táborů 2020 - zde

 • Informační leták k 2. a 5. turnusu Příměstských táborů 2020 - zde

 • Informační leták k 3. a 6. turnusu Příměstských táborů 2020 - zde

 • Informační leták k 6 turnusům Příměstských táborů, které budou realizovány od 13.07.2020 a do 28.08.2020 - zde 

 • NOVÝ INFORMAČNÍ LETÁK k Příměstskému táboru 2020 - změna programu PT v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 -   zde   

 • Zábavné tématické materiály pro děti pro volný čas - zde

 • Dne 11.06.2021 byl v Týdeníku Mostecka Homér uveřejněn 2. článek o projektu - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).