20. 12. 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v SZŠ OPTIMA je dnem 20. 12. 2021 ukončena výuka z důvodu ředitelského volna, je provoz Dětského klubu MOSTÍK přerušen, a to od 21. 12. 2021 do 22. 12. 2021 a následně po celou dobu vánočních prázdnin od 23. 12. 2021 do 02. 01. 2022 včetně.
Provoz bude obnoven dne 03. 01. 2022 v režimu dle v danou dobu platných protiepidemických opatření.

 

Dětský klub "MOSTÍK - III." - informace a přihlášky

 
Vážení rodiče
 • Navštěvují Vaše děti 1. stupeň Soukormé základní školy OPTIMA s.r.o. v Mostě a potřebujete zabezpečit hlídání Vašich dětí v době pracovní vytíženosti?

 • Brání Vám v nástupu do zaměstnání péče o Vaše děti?

 • Nemáte dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní péče o Vaše děti?

 • Řešíte, že neexistují zařízení, kam umístit Vaše děti od brzkého rána do pozdního odpoledne a v době mimo školní vyučování či v době ředitelského volna Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o.?

 • Potřebujete být v práci včas a tak nejste schopni zajistit přesuny Vašich dětí do školy a na zájmové aktivity?

 • Nezvládáte sladit Vaše pracovní povinnosti s rodinným životem?

 • Přemýšlíte jak zajistit adekvátní péči o Vaše děti v době školních prázdnin?

 • Trápí Vás, že vzhledem k pracovním povinnostem a nízkému počtu dnů dovolené v porovnání se dny školního volna, nemáte možnost trávit čas dovolené společně s celou rodinou?

 

Máme pro vás řešení

 • Od školního roku 2021/2022 a dále částečně ve školním roce 2022/2023 (září - prosinec) bude provozováno zařízení pro hlídání dětí 1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. – Dětský klub „MOSTÍK“ v prostorách Střediska volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, na adrese Albrechtická 414, 434 01 Most.

 • Provoz Dětského klubu s rozšířenou provozní dobou bude zajištěn od pondělí do pátku v čase od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 do 19:00 hodin, v době ředitelského volna Soukromé základní školy OPTIMA .s.r.o. bude provozní doba Dětského klubu nepřetržitě od 5:30 do 19:00 hodin.

 • V Dětském klubu bude zabezpečeno zdarma hlídání Vašich dětí v době Vašeho zaměstnání nebo aktivního hledání zaměstnání či dalšího vzdělávání, a to pod vedením odborného, kvalifikovaného personálu.

 • Prostory Dětského klubu jsou zcela přizpůsobeny trendům dnešních dětí, kdy budou moc trávit svůj volný čas ve výtvarném a kreativním koutku, nebo v herním, relaxačním či počítačovém koutku, ve kterých bude mimo jiné spousta moderních deskových a konstruktivních her, a volný čas bude kombinován vhodně zvolenými venkovními aktivitami.

 • Doprovodnými osobami zajistíme pro Vás bezpečný přesun dětí v odpoledních hodinách z Dětského klubu na kroužky a na zájmové aktivity mimo sídlo DK, v případě potřeby i zpět po jejich ukončení do DK.

 • Péči o děti v Dětském klubu „MOSTÍK - III.“ mohou využít rodiče, případně jiné pečující osoby, jejichž děti navštěvují 1. stupeň Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o., kteří jsou zaměstnaní či vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), nebo i nezaměstnaní, kteří jsou vedení v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání.

 

Přihlášky do Dětského klubu "MOSTÍK - III."

 • Přihláška do Dětského klubu MOSTÍK - III." na školní rok 2022/2023 - zde

 • Přihláška do Dětského klubu "MOSTÍK - III." na školní rok 2021/2022 - zde

 

V případě zájmu o přihlášení Vašeho dítěte/dětí do Dětského klubu „MOSTÍK - III.“, nás můžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně:

Telefon:     (+420) 775 634 636, (+420) 774 501 636

Email:       nadeje-m.mostik@seznam.cz

Osobně:   v sídle společnosti na adrese: Chomutovská 2261/2, 434 01 Most nebo v Dětském klubu „MOSTÍK - III.“ na adrese Středisko volného času, Albrechtická 414, 434 01 Most (přízemí).

Adresa provozování Dětského klubu "MOSTÍK - III.":  Středisko volného času v Mostě, Albrechtická 414, příspěvková organizace, Dětský klub „MOSTÍK - III.“.

 

 • Provozní řád Dětského klubu "MOSTÍK - III." - zde

 • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce:

 1. pro pracující rodiče - zde

 2. pro rodiče, kteří jsou OSVČ - zde

 3. pro rodiče, kteří jsou v evidenci úřadu práce - zde

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - zde

 • Prohlášení o bezinfekčnosti pro potřeby zařazení dítěte do Dětského klubu pro školní rok 2021/2022 - zde