DŮLEŽITÉ INFORMACE k Příměstskému táboru 2021

Všechny osoby, které předávají/vyzvedávají děti do/z PT, mají vstup do prostor Dětského klubu zakázán, a jsou povinny dodržovat aktuálně platná vládní opatření.

Vážení rodiče,

pro naši společnost je zajištění ochrany zdraví všech dětí a personálu, kteří se zúčastní Příměstského tábora MOSTÍK - III. (PT), prioritou, a pro zdárný průběh všech turnusů velmi důležité. Za tím účelem naše společnost přistoupila k níže uvedeným opatřením.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ - rodiče mohou zvolit jeden z níže uvedených 3 způsobů:

1. Ve snaze zjednodušit a zajistit co nejhladší průběh a kvalitu testování mohou rodiče nechat první den každého turnusu své dítě ZDARMA otestovat na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 antigenním neinvazivním testováním ze slin profesionálním zdravotnickým personálem mobilního týmu poskytovatelem zdravotních služeb Podkrušnohorská Medicína Litvínov s.r.o. přímo v prostorách Dětského klubu MOSTÍK (DK) na adrese Albrechtická 414, Most (Středisko volného času).

K provedení testu zákonný zástupce vyplní SOUHLAS S TESTOVÁNÍM, podepíše a obratem ofocený či oskenovaný zašle nejpozději do 08. 07. 2021 zpět na adresu nadeje-m.mostik@seznam.cz, jeho originál pak odevzdá při předání dítěte do PT, a zdravotníkům předloží průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. V případě pozitivního výsledku nebude dítě do PT přijato a zákonný zástupce bude vyzván k vyzvednutí dítěte.

Související dokumenty ke stažení: SOUHLAS S TESTOVÁNÍM

2. Nechat otestovat své dítě antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 na veřejném odběrovém místě.

Test musí být absolvován nejdéle 72 hodin před zahájením příslušného turnusu PT. Při nástupu dítěte do příslušného turnusu PT pak zákonný zástupce předloží v listinné podobě doklad o provedení testu s negativním výsledkem (zprávu z odběrového místa). V případě pozitivního výsledku tohoto testu zákonný zástupce telefonicky (774 501 636, 775 634 636) nebo emailem (nadeje-m.mostik@seznam.cz) odhlásí své dítě z účasti v PT.

3. Otestovat své dítě sami testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou osobou.

Test musí být absolvován nejdéle 72 hodin před zahájením příslušného turnusu PT. V tomto případě zákonný zástupce při předání dítěte do PT odevzdá vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, případně je možné jej vyplnit na místě při předání dítěte do PT.

4. Pokud byl dítěti vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, a dítě je bez klinických známek onemocnění COVID-19, jsou obě tyto možnosti uvedeny v níže přiloženém ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ.

Související dokumenty ke stažení: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK

Prosíme vás, abyste své dítě preventivně vybavili chirurgickými rouškami v počtu 2 ks na den - pochopte, že děti budou vyjíždět na různé výlety do míst, kde se očekává vyšší koncentrace osob, a pro vstup do daného areálu mohou zároveň platit různá pravidla - ochráníte tak své děti i ostatní. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu

  • Zároveň vás informujeme, že došlo ke změně programu ve 2. turnusu - namísto dne s Městskou policií v Mostě děti navštíví přírodovědný areál BETYNKA se zajímavým výkladem o ornitologii, pozorováním ptáků, zajímavostmi, soutěžemi a občerstvením, a ve 4. a 6. turnusu - namísto dne s Městskou policií v Mostě děti navštíví PLANETÁRIUM v Městské knihovně Most.

  • Odmítne-li zákonný zástupce před nástupem do PT jakékoliv z výše uvedených opatření, nebude dítě do PT přijato. Žádáme vás, kteří s výše uvedenými opatřeními, či změnou programu, nesouhlasíte, abyste své dítě neprodleně z účasti v PT odhlásili.

Prosíme, sledujte tyto webové stránky - vždy zde najdete aktuální informace, a v případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech nebo emailové adrese. Věříme, že naši snahu zajistit co nejlepší průběh letošního PT chápete, a že vás tato opatření od účasti v PT neodradí.

Děkujeme za pochopení