Popis cílů a výsledků projektu

 

Hlavním cílem projektu je po ukončení projektu ve výzvě 077 nadále rozšiřovat a zkvalitňovat regionální nabídku služeb v péči o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování pro rodiče, za účelem zvýšení jejich zaměstnanosti, rovných příležitostí a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, práci na směnný provoz či mimo Most, aktivně hledat zaměstnání či rozšiřovat si kvalifikaci pro zlepšení uplatnění na trhu práce, bez nákladného financování adekvážního dohledu nad svými dětmi z vlastních zdrojů v době zaměstnání či aktivní přípravy na trh práce.

 

Měřitelné indikátory:

  • Měřitelný indikátor 60000 - Celkový počet účastníků: jedná se o min. 120 podpořených osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory v rozsahu více jak 40 hodin bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu.

  • Měřitelný indikátor 50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: maximální okamžitá kapacita Dětského klubu (DK) je stanovena na 77 dětí.