Popis potřebnosti projektu

 

Projekt řeší primárně problémy rodičů, jejichž děti navštěvují 1. stupeň Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. (SZŠ) v Mostě, v péči o jejich děti v době mimo školní vyučování včetně doprovodů na kroužky a zájmové aktivity, s ohledem na jejich zlepšené postavení na trhu práce a slučitelnost pracovního a rodinného života. Kritickým obdobím nejen pro rodiče dětí SZŠ, ale i pro rodiče, jejichž děti navštěvují 1. stupeň ostatních ZŠ v Mostě, se stávají zejména letní prázdniny, neboť jejich počet dnů je ve značném nepoměru vzhledem k délce dovolené rodičů, a tak se v péči o děti o dovolené střídají.

 

Problémem je nedostatečná kapacita a neodpovídající provozní doba školních družin (ŠD) a školních klubů (ŠK) nejen na SZŠ, ale i na ostatních ZŠ v Mostě i nedostatečné regionální kapacity v oblasti péče o děti, přičemž pobyt rodičů v zaměstnání od brzkých ranních hodin do pozdního odpoledne je v dnešním "světě práce" realitou. Z důvodu nepružného systému navyšování kapacit ŠD či ŠK při ZŠ není možné navýšit současné kapacity a přizpůsobit provozní dobu, která by odpovídala potřebám řady rodičů (od 05:30 hodin do min. 18:30 hodin). Zajištění péče o děti v těchto časech rodiče limituje, jsou nuceni pracovat na zkrácený úvazek, leckdy ani nemohou zaměstnání přijmout či v něm setrvat. Tyto limity jsou pro rodiče stresující, neboť musí často řešit problémy kolize mezi vlastním pracovním rozvrhem a časovým rozvrhem svých dětí i dohled nad svými dětmi. Charakter regionálního trhu práce a nároky volných pracovních míst neodpovídají však ani potřebám rodičů, kteří zaměstnání hledají. Nabízená pracovní místa jsou obvykle za velmi nízkou až státem stanovenou min. mzdu a zároveň s nevyhovujícím směnným provozem či dojížděním. Takto nízká mzda bohužel neumožní rodičům financování dohledu z vlastních zdrojů zejména nad dětmi v době, kdy vstupují na trh práce či jsou zapojeni v procesu vzdělávání nebo dalšího vzdělávání. Další příčinou problému jsou nedostatečné regionální kapacity zařízení s nabídkou letní prázdninové. péče o děti s provozní dobou, která by odpovídala potřebám zaměstnaných rodičů či vstupujících na trh práce, tj. od brzkých ranních hodin do pozdního odpoledne.