Popis projektového záměru

 

Projekt navazuje na projekt s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847, a řeší péči o děti 1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. v Mostě v době mimo školní vyučování v Dětském klubu s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity.
Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních základních škol v Mostě v době letních prázdnin prostřednictvím Příměstských táborů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní rodičům dětí sladit pracovní rytmus s péčí o jejich děti.

  • Cílovou skupinu projektu tvoří rodiče (příp. jiné pečující osoby) s dětmi mladšími 15 let věku kteří jsou zaměstnaní, OSVČ či nezaměstnaní, evidovaní na ÚP ČR, a jejichž děti navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě.

 

Projektové aktivity se zaměří na:

KA 01 - Provoz Dětského klubu (DK) - aktivita A
Dětský klub (DK) MOSTÍK s rozšířenou provozní dobou (PO - PÁ od 5:30 do 7:30 a od 12:00 do 19:00 hodin) bude provozován pro rodiče, jejichž děti navštěvují 1. stupeň Soukromé základní školy (SZŠ) OPTIMA s.r.o. v době mimo školní vyučování (mimo školních prázdnin), a to v prostorách budovy Střediska volného času (SVČ) v Mostě, tedy ve stejné budově, ve které sídlí SZŠ i stávající DK. DK bude provozován i v době ředitelského volna SZŠ s nepřetržitou provozní dobou (od 5:30 do 19:00 hodin). Odpovědnou osobou v DK budou pečující osoby v DK.

KA 02 - Organizace Příměstského tábora (PT) - aktivita B
V období letních prázdnin roku 2021 a 2022 bude zorganizováno v prostorách DK celkem 12 týdenních nepobytových turnusů PT s nepřetržitou provozní dobou (PO - PÁ od 5:30 do 19:00 hodin). PT bude organizován pro rodiče, jejichž děti navštěvují nejen 1. stupeň SZŠ, ale i 1. stupeň ostatních ZŠ v Mostě, příp. přípravných tříd. Odpovědnou osobou v PT budou pečující osoby v PT.

KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - aktivita C
Odpolední doprovody dětí 1. stupně SZŠ na kroužky či zájmové aktivity mimo budovu SVČ, tedy sídlo DK, budou zajištěny pouze v provozní době DK, a to pro děti, které jsou přihlášené do KA 01, a to na základě potřeb rodičů. Za doprovody bude odpovědná doprovodná osoba.

 

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o.v Mostě, po dobu 18 měsíců, v Ústeckém kraji, v regionu Most, a to v sídle žadatele, se sídlem Chomutovská 2261/2, Most a dále v prostorách DK, se sídlem Albrechtická 414/1, Most.

 

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o.v Mostě, po dobu 36 měsíců, v Ústeckém kraji, v regionu Most, a to v sídle žadatele, se sídlem Chomutovská 2261/2, Most a dále v prostorách DK, se sídlem Albrechtická 414/1, Most.

Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-mostik-ii/popis-projektoveho-zameru/

 

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o.v Mostě, po dobu 36 měsíců, v Ústeckém kraji, v regionu Most, a to v sídle žadatele, se sídlem Chomutovská 2261/2, Most a dále v prostorách DK, se sídlem Albrechtická 414/1, Most.

Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-mostik-ii/popis-projektoveho-zameru/