Popis realizace projektu

 

1. Monitorovací období od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021

Červenec 2021 - prosinec 2021

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.07.2021 a projekt bude realizován po dobu 18 měsíců.

 • Dne 28.06.2021 byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Smlouva číslo 1/2021 o nájmu nebytových prostor po dobu realizace projektu.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK III., která bude pravidelně aktualizována.

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde

 • Informace o projektu byly umístěny na www.esfcr.cz: https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/detsky-klub-a-primestsky-tabor-mostik-iii-?inheritRedirect=false

 • Byly zpracovány informační a komunikační materiály - propagační tiskoviny k Příměstským táborům 2021 pro cílovou skupinu: Leták (verze leden 2021) v počtu 500 výtisků, Leták (verze březen 2021) v počtu 500 výtisků.

 • Dne 09.07.20121 byl v Týdeníku Mostecka Homér uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • KA 02 - Organizace Příměstského tábora (PT) - aktivita B  - do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 72 rodičů, kteří v období od 12.07.2021 do 27.08.2021 využili pro svých 81 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 30 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 12.07.2021 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě. Pro realizaci PT byly zpracovány informační letáky a PT byly realizovány na základě obsahových náplní, které byly zaměřeny na klasické venkovní táborové činnosti (např. návštěva Hipodromu, Podkuršnohorského technického muzea, Archeoskanzenu, sportovní kynologie, Funparku, minigolfu, Jezdeckého klubu Splněný sen, Chovného rybníka Pavel, Zooparku, Planetária atd.); po ukončení denní venkovní činnosti trávily děti do vyzvednutí volný čas v DK, který byl doplňován výtvarnými a kreativními pomůckami. Příjemce finanční podpory předpokládá, že řada rodičů využije PT pro své děti i v roce 2022, a proto nebyla v tomto monitorovacím období žádnému rodiči ukončena účast v projektu; 4 rodiče pokračují od 09/2021 v KA 01, z toho 1 rodič i v KA 03.

  KA 01 - Provoz Dětského klubu (DK) - aktivita A - pro školní rok 2021/2022 byl dne 01.09.2021 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 77 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 36 rodičů (32 nových a 4 stávajících z PT) 39 dětí, z toho 3 x sourozenci.  Pro děti, které jsou řádně přihlášené do Dětského klubu byly dne 13.09.2021 zahájeny v rámci KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - aktivita C odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu. Těchto doprovodů využilo od 09 do 12/2021 celkem 6 rodičů 6 dětí. V tomto monitorovacím období ukončili svou účast v projektu 2 rodiče 2 dětí. Stav v Dětském klubu k 31.12.2021 = 34 rodičů 37 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v součtu podpor KA 01 + KA 02 + KA 03 v tomto monitorovacím období celkem 104 účastníků projektu, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 8 746,25 hodin. 

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2021 a do 31.01.2022 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci projektu spolu s Žádostí o platbu.

 
 

2. Monitorovací období od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022

Leden 2022 - červen 2022

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu - aktivita A - i v tomto monitorovacím období byl pro školní rok 2021/2022 provozován v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 77 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno v 1. monitorovacím období 36 rodičů (32 nových a 4 stávajících z PT) 39 dětí, z toho 3 x sourozenci a v tomto monitorovacím období dalších 1 rodič 1 dítěte. V tomto monitorovacím období ukončilo svou účast v projektu 8 rodičů 9 dětí (1 rodič bude pro své druhé dítě využívat od 09/2022 nadále služeb DK) svou účast v projektu z důvodu dalšího nevyužití služby či z důvodu ukončení 5. třídy školní docházky, tj. rodiče=34+1-8=27, děti=37+1-9=29. Stav v DK k 30.06.2022 - celkem 27 rodičů 29 dětí, z toho 2 sourozenci.
  Pro děti, které jsou řádně přihlášené do Dětského klubu, pokračovala v tomto monitorovacím období i KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - aktivita C. Pro tyto děti byly zajištěny odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu. Těchto doprovodů využilo od 01/2022 do 06/2022 celkem 7 rodičů 7 dětí.
  V průběhu 1. - 2. MO získalo v rámci KA 01 a v rámci KA 03 podporu 37 rodičů 40 dětí (3 x sourozenci) v rozsahu 12 470,75 hodin, z toho v 1. MO ve výši 4 237,25 hodin a ve 2. MO ve výši 8 233,50 hodin, a všichni získali podporu vyšší než 40 hodin.

 • Z důvodu bezproblémového naplnění kapacity 6 turnusů Příměstského tábora o letních prázdninách roku 2022, byl v tomto monitorovacím období vytvořen informační a komunikační materiál - propagační tiskovina (informační leták), a distribuován v počtu 1 000 kusů. Slouží nejen k motivaci cílové skupiny umístit své dítě/děti do 6 turnusů Příměstského tábora o letních prázdninách rok 2022, ale i pro širokou veřejnost. 

 • Informační leták k Příměstskému táboru o letních prázdninách 2022 - zde

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v součtu podpor KA 01 + KA 02 + KA 03 v 1. a ve 2. monitorovacím období celkem 105 účastníků projektu, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 17 956,50 hodin, započtena podpora v rozsahu 16 426,25 hodin - u sourozenců je započtena podpora pouze jednoho ze sourozenců. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK III. 

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2022 a do 31.07.2022 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci  spolu s Žádostí o platbu.