"PRO LETNÍ PRÁZDNINY 2022 NEPLATNÉ!"

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

K DOKLÁDÁNÍ POTVRZENÍ O POSTAVENÍ NA TRHU PRÁCE

Rodiče (zákonní zástupci), kteří již teď přihlašují své děti do Příměstského tábora 2021 (PT), nejsou při přihlašování dětí potvrzení o postavení na trhu práce povinni dokládat.
Povinnost jim vzniká až před nástupem dítěte do příslušného turnusu PT, neboť potvrzení má platnost 30 dnů.
O termínu doložení potvrzení bude každý rodič individuálně informován na informační schůzce. Informační schůzky
s rodiči budou probíhat během dubna - května 2021.

 

Program PT 2021

Vzhledem k tomu, že k datu vydání informačních letáků s programy k jednotlivým turnusům není známo, jaká budou pro konání letních táborů v roce 2021 zavedena protiepidemická opatření, a dětem chceme zajistit co největší komfort a co nejpestřejší program bez nutnosti absolvovat dlouhé pěší túry, bude přeprava dětí zajištěna vlastním autobusem bez přítomnosti cizích osob. Z tohoto důvodu je cena pro všechny turnusy PT 2021 Kč 900,00.

Informační leták je ke stažení u jednotlivých turnusů PT.
O případných změnách Vás budeme včas informovat.

Příměstský tábor 2021

Vážení rodiče

 • Navštěvuje vaše dítě/děti 1. stupeň základní školy v Mostě a přemýšlíte jak zajistit adekvátní péči o vaše dítě/děti od brzkého rána do pozdního odpoledne v době letních prázdnin v roce 2021 (červenec a srpen)?

 • Trápí vás, že vzhledem k pracovním povinnostem a nízkému počtu dnů dovolené v porovnání se dny školního volna nemáte možnost trávit čas dovolené společně s celou rodinou?

 • Je obtížné sladit vaše pracovní povinnosti s rodinným životem?

 • Máte zájem, abychom vám v době vaší pracovní vytíženosti zajistili kvalitní péči a hlídání vašich dětí s bohatým sportovním a zábavným programem?

 

Máme pro vás řešení

 • Obecně prospěšná společnost Naděje – M, o.p.s. připravila pro vaše děti, které navštěvují 1. - 5. třídu, případně i přípravnou třídu, v některé ze základních škol v Mostě, na období letních prázdnin (červenec a srpen 2021) šest týdenních turnusů Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“. Do Příměstského tábora lze přihlásit i dítě, které 5. třídu ZŠ již ukončilo.

 • Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ mohou využít rodiče, kteří jsou zaměstnaní či vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), nebo nezaměstnaní, kteří jsou vedení v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání; jedná se o každého rodiče, či jinou pečující osobu, žijící s dítětem ve společné domácnosti.

 • Umístěním vašeho dítěte/dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“ vám ušetříme dny dovolené ve dnech letních prázdnin 2021 a společně a v klidu můžete trávit dny dovolené s celou rodinou společně.

 

Letošní 1. turnus začíná z důvodu svátků dne 05.07. a  06. 07. 2021 (pondělí a úterý) o týden později - nechtěli jsme děti připravit o dva dny zážitků, byla by to škoda, a tak jsou o týden posunuty i následující turnusy (6. turnus končí až 27. 08. 2021).
 

Informační leták s termíny k 6 turnusům Příměstského tábora (PT) na letní prázdniny 2021 (červenec a srpen) - zde

Informační leták s programy jednotlivých turnusů PT - zde

 

PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE/DĚTÍ DEJTE VŽDY POZOR NA SPRÁVNOU VOLBU TURNUSU/Ů PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA.

1. turnus Příměstského tábora od 12.07.2021 do 16.07.2021 - informační leták - zde, přihláška - zde

2. turnus Příměstského tábora od 19.07.2021 do 23.07.2021 - informační leták - zde, přihláška - zde

3. turnus Příměstského tábora od 26.07.2021 do 30.07.2021 - informační leták - zde, přihláška - zde

4. turnus Příměstského tábora od 09.08.2021 do 13.08.2021 - informační leták - zde, přihláška - zde

5. turnus Příměstského tábora od 16.08.2021 do 20.08.2021 - informační leták - zde, přihláška - zde

6. turnus Příměstského tábora od 23.08.2021 do 27.08.2021 - informační leták - zde, přihláška - zde

 

JAK LZE DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?

O náš Příměstský tábor je vždy velký zájem, proto si rezervujte místo pro vaše dítě/děti včas. V případě zájmu o přihlášení vašeho dítěte/vašich dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK – III.“ nás můžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně:

Telefon: (+420) 774 501 636, (+420) 775 634 636

Email: nadeje-m.mostik@seznam.cz

Osobně na adrese: Naděje – M, o.p.s., Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, nebo přímo v Dětském klubu „MOSTÍK“ v budově Střediska volného času, na adrese Albrechtická 414, 434 01 Most.

UPOZORNĚNÍ: Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ není akcí školy, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í!!! Veškeré záležitosti proto řešte výhradně prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Pro včasnou rezervaci využijte výše uvedené přihlášky do jednotlivých turnusů Příměstského tábora. Cena jednoho turnusu pro 1 dítě činí Kč 900,00 a jedná se o náklady na vstupné a cestovné na výlety. Péče o Vaše dítě/děti je pro rodiče ZDARMA.

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SI REALIZÁTOR VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU JEDNOTLIVÝCH TURNUSŮ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

 

VĚŘME, ŽE SITUACE S COVID-19 NÁM DOVOLÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I V TOMTO ROCE USKUTEČNIT, A NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍME !!!

 • Provozní řád Příměstského tábora  "MOSTÍK - III." - zde

 • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce:

 1. pro pracující rodiče - zde

 2. pro rodiče, kteří jsou OSVČ - zde

 3. pro rodiče, kteří jsou v evidenci úřadu práce - zde

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - zde