Volná místa v PT 2022

Stav k 12. 04. 2022

Poslední volná místa jsou pouze v 1. turnusu (od 11. 07. do 15. 07. 2022) a ve 3. turnusu (od 25. 07. do 29. 07. 2022). Neváhejte a co nejdříve zašlete přihlášku.

"NOVÉ PRO LETNÍ PRÁZDNINY 2022!"

 

Přihlášky na Příměstský tábor 2022

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

K DOKLÁDÁNÍ POTVRZENÍ O POSTAVENÍ NA TRHU PRÁCE

Rodiče (zákonní zástupci), kteří již teď přihlašují své děti do Příměstského tábora 2022 (PT), nejsou při přihlašování dětí potvrzení o postavení na trhu práce povinni dokládat.
Povinnost jim vzniká až před nástupem dítěte do příslušného turnusu PT, neboť potvrzení má platnost 30 dnů.
O termínu doložení potvrzení bude každý rodič individuálně informován na informační schůzce. Informační schůzky
s rodiči budou probíhat během dubna - června 2022.

 

Příměstský tábor 2022

Vážení rodiče

 • Navštěvuje vaše dítě/děti 1. stupeň či přípravnou třídu na jakékoliv základní škole v Mostě a přemýšlíte jak zajistit adekvátní péči o vaše dítě/děti od brzkého rána do pozdního odpoledne v době letních prázdnin v roce 2022 (červenec a srpen)?

 • Trápí vás, že vzhledem k pracovním povinnostem a nízkému počtu dnů dovolené v porovnání se dny školního volna nemáte možnost trávit čas dovolené společně s celou rodinou?

 • Je obtížné sladit vaše pracovní povinnosti s rodinným životem?

 • Máte zájem, abychom vám v době vaší pracovní vytíženosti zajistili kvalitní péči a hlídání vašich dětí s bohatým sportovním a zábavným programem?

 

Máme pro vás řešení

 • Obecně prospěšná společnost Naděje – M, o.p.s. připravila pro vaše děti, které navštěvují 1. - 5. třídu, případně i přípravnou třídu, v některé ze základních škol v Mostě, na období letních prázdnin (červenec a srpen 2022) šest týdenních turnusů Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“. Do Příměstského tábora lze přihlásit i dítě, které 5. třídu ZŠ již ukončilo.

 • Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ mohou využít rodiče, kteří jsou zaměstnaní či vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), nebo nezaměstnaní, kteří jsou vedení v evidenci ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání; jedná se o každého rodiče, či jinou pečující osobu, žijící s dítětem ve společné domácnosti.

 • Umístěním vašeho dítěte/dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“ vám ušetříme dny dovolené ve dnech letních prázdnin 2022 a společně a v klidu můžete trávit dny dovolené s celou rodinou společně.

 

Letošní 1. turnus začíná z důvodu svátků dne 05.07. a  06. 07. 2022 (úterý a středa) o týden později - nechtěli jsme děti připravit o dva dny zážitků, byla by to škoda, a tak jsou o týden posunuty i následující turnusy (6. turnus končí až 26. 08. 2022).

PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE/DĚTÍ DEJTE VŽDY POZOR NA SPRÁVNOU VOLBU TURNUSU/Ů PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. DÁLE DBEJTE NA TO, ABY PŘIHLÁŠKA BYLA VYPLNĚNÁ NA 1 STRÁNKU. 

1. turnus Příměstského tábora od 11.07.2022 do 15.07.2022 - informační leták -  ZDE,  přihláška - ZDE

2. turnus Příměstského tábora od 18.07.2022 do 22.07.2022 - informační leták -  ZDE, přihláška - ZDE

3. turnus Příměstského tábora od 25.07.2022 do 29.07.2022 - informační leták -  ZDE, přihláška - ZDE

4. turnus Příměstského tábora od 08.08.2022 do 12.08.2022 - informační leták -  ZDE, přihláška - ZDE

5. turnus Příměstského tábora od 15.08.2022 do 19.08.2022 - informační leták -  ZDE, přihláška - ZDE

6. turnus Příměstského tábora od 22.08.2022 do 26.08.2022 - informační leták -  ZDE, přihláška - ZDE

 

Všechny turnusy Příměstského tábora budou realizovány v souladu s protiepidemickými opatřeními, platnými pro konání letních táborů v roce 2022. O povinnostech souvisejících s platnými opatřeními budete včas informováni emailem a prostřednictvím těchto webových stránek - ZDE

 

JAK LZE DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?

O náš Příměstský tábor je vždy velký zájem, proto si rezervujte místo pro vaše dítě/děti včas. V případě zájmu o přihlášení vašeho dítěte/vašich dětí do Příměstského tábora „MOSTÍK – III.“ nás můžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně:

Telefon: (+420) 774 501 636, (+420) 604 945 512

Email: nadeje-m.mostik@seznam.cz

Osobně na adrese: Naděje – M, o.p.s., Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, nebo přímo v Dětském klubu „MOSTÍK“ v budově Střediska volného času, na adrese Albrechtická 414, 434 01 Most.

UPOZORNĚNÍ: Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ není akcí školy, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í!!! Veškeré záležitosti proto řešte výhradně prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Pro včasnou rezervaci využijte výše uvedené přihlášky do jednotlivých turnusů Příměstského tábora. Cena jednoho turnusu pro 1 dítě činí Kč 950,00 a jedná se o náklady na vstupné a cestovné na výlety. Péče o Vaše dítě/děti je pro rodiče ZDARMA. Stravu a pitný režim na celý den si zajistí rodiče pro děti sami.

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SI REALIZÁTOR VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU JEDNOTLIVÝCH TURNUSŮ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

 

VĚŘME, ŽE SITUACE S COVID-19 NÁM DOVOLÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I V TOMTO ROCE USKUTEČNIT, A NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍME !!!

 

 • Provozní řád Příměstského tábora  "MOSTÍK - III." - ZDE
 • Potvrzení o podpořené osobě na trhu práce:

 1. pro pracující rodiče - ZDE

 2. pro rodiče, kteří jsou OSVČ - ZDE

 3. pro rodiče, kteří jsou v evidenci úřadu práce - ZDE

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - ZDE

 •