Publicita projektu

 

Publicita projektu:

 

  •     Povinný plakát o projektu v počtu 10 kusů - zde
  •     Byla zpracována anotace projektu - zde

  •     Informace o projektu byly umístěny na www.esfcr.cz: https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/detsky-klub-a-primestsky-tabor-mostik-iii-?inheritRedirect=false

  •     Byly zpracovány informační a komunikační materiály - propagační tiskoviny k Příměstským táborům 2021 pro cílovou skupinu: Leták (verze leden 2021) v počtu 500 výtisků, Leták (verze březen 2021) v počtu 500 výtisků

  •     Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK III., která bude pravidelně v průběhu realizace aktualizována. 

  •     Dne 09.07.20121 byl v Týdeníku Mostecka Homér uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).