Jak podat stížnost

Jste s námi spokojen/a? Pokud ano, tak je to pro nás pochvala. Nejste-li spokojen/a, máte právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Vaše stížnost nás upozornňuje, že něco není v pořádku, a proto bychom měli naši službu zlepšit.

1. Kdo může stížnost podat?

 • Zájemce o službu, uživatel služby, a jejich příbuzní, či veřejnost.


2. Nejste si při podávání stížnosti jist/a?

 • Můžete si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který Vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat, nebo doprovázet.


3. Kdo je to stěžovatel?

 • Stěžovatelem můžete být Vy, či jakákoliv osoba, která podá nejen stížnost, ale též vyjádří svůj názor tím, že vznese připomínku nebo návrh.


4. Jak se stížnost podává?

 • Ústně, nebo
 • písemně - osobně, vhozením do schránky na stížnosti, zasláním poštou nebo emailem, nebo také anonymně.


5. Komu se stížnost (připomínka, návrh) podává?

 • Ředitelce Naděje - M, o.p.s.


6. Kdo stížnost vyřídí a odpoví Vám?

 • Ředitelka Naděje - M, o.p.s.


7. Jak dlouho trvá vyřízení stížnosti?

 • Stížnost jsme povinni vyřídit do 30 dnů od data, kdy jste ji podal/a,
 • stížnost vyřizuje písemně,
 • můžeme Vám ji předat osobně nebo zaslat poštou.


8. Nejste s vyřízením Vaší stížnosti spokojen/a?

 • Můžete se odvolat k nadřízenému či nezávislému orgánu (níže jsou uvedeny adresy).


9. Kde můžete stížnost podat?

 • Osobně v kanceláři poradny na adrese Sociální poradna Naděje - M, Báňská 287, 434 01 Most
 • Písemně vhozením do schránky na stížnosti - tu najdete v čekárně poradny na adrese Sociální poradna Naděje - M, Báňská 287, 434 01 Most
 • Písemně zasláním poštou na adresu Sociální poradna Naděje - M, Báňská 287, 434 01 Most
 • Písemně zasláním emailu na adresu nadeje-m@seznam.cz nebo můžete použít kontaktní formulář ZDE


Kontaktní údaje na nadřízené, nezávislé orgány:

 • Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí
  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
  www.kr-ustecky.cz, tel. 475 657 111

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
  www.mpsv.cz, tel.: 221 921 111

 • Veřejný ochránce práv
  Údolní 39, 602 00 Brno
  www.ochrance.cz, tel. informační linka: 542 542 888, tel. ústředna: 542 542 111

 • Český helsinský výbor
  Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5
  www.helcom.cz, tel.: 257 221 142, 602 646 940