Zásady a principy poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována ve smyslu dodržování základních lidských práv a svobod - Listina základních práv a svobod, a Etického kodexu sociálních pracovníků ČR.

 • Diskrétnost
  Údaje o Vás jsou přísně důvěrné; pracovníci poskytovatele jsou vázáni mlčenlivostí dle ustanovení § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - bez Vašeho předchozího souhlasu poskytovatel služby neposkytne informace o Vás jiným osobám. Vaše osobní a citlivé údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Anonymita
  Máte-li zájem, můžete se o možnostech poskytování služby informovat anonymně bez udání svého jména a osobních údajů.
 • Individuální přístup
  Služby poskytujeme s maximálním respektem k Vašim potřebám, zájmům, cílům a osobnosti.
 • Nestrannost
  Poskytování služby není diskriminační vůči žádné sociokulturní skupině lidí, pracovníci poradny jednají nestranně a vždy ve Váš prospěch.
 • Podpora
  Služba je poskytována s co nejvyšší možnou mírou zachování Vaší samostatnosti a nezávislosti, Vašeho rovnocenného postavení ve společnosti a aktivního přístupu k životu.
 • Odbornost
  Všichni pracovníci poskytovatele sociální služby jsou kvalifikovanými odborníky ve svém oboru. Při poskytování služby poskytovatel plně využívá odborných znalostí a dovedností sociálních pracovníků, odborného poradce pro práci s rodinami s dítětem/dětmi, psychologa a právníka, a v souladu se zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou zajišťuje jejich další vzdělávání.
 • Bezplatnost
  Veškeré činnosti poskytované sociální služby jsou podle § 72 zákona o sociálních službách bezplatné.


Listina základních práv a svobod (zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)
Mezinárodní etický kodex (zdroj: Společnost sociálních pracovníků ČR)
Etický kodex sociálních pracovníků ČR (zdroj: Společnost sociálních pracovníků ČR)